Hopp til innhold

Lars S. Vikør

Lars Sigurdsson Vikør, nynorsk leksikograf, samnorskmann, språkhistorikar og indonesiakjennar. Han har uvanleg omfattande kunnskap om norsk rettskriving og grammatikk.

Vikør er fødd 30. april 1946 i Orkdal. Han tok cand.philol.-graden i indonesisk språk ved Universitet i Leiden, Nederland i 1977 og har seinare gitt ut den språkvitskaplege studien Perfecting Spelling. Spelling discussions and Reforms in Malaysia and Indonesia 1900–1972 (1988). I tillegg har han skrive om politiske forhold i dette området, til dømes i Aust-Timor. Ein nasjon under jarnhælen (1994).
 
Vikør blei i 1993 professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har skrive fleire arbeid om språkplanlegging og har saman med Arne Torp gitt ut Hovuddrag i norsk språkhistorie (første utgåve 1993). Han er ein av fleire hovudredaktørar for Norsk Ordbok og redaktør for tidsskriftet Maal og Minne.
 
Vikør har vore aktiv både i målrørsla og i Landslaget for språklig samling. Han var leiar for sistnemnde organisasjon i perioden 1981–1985 og redaktør for medlemsbladet Språklig Samling 1985–1988. Han har også vore representant for samnorskorganet i Norsk språkråd (1996–2004), der han gjekk inn for valfridom og inntak av austnorske former i nynorsknormalen.
 
Vikør har omsett ei rekkje romanar frå nederlandsk, og han fekk i 1994 Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for omsetjinga si av Kvifor sa vi ingenting? av Jan de Zanger.
 
Kjelder
Svein Gjerdåker: «Dei mektige normerarane», Dag og Tid nr. 43/ 2007 
 
Peikarar
Forfattarside om Lars S. Vikør, Det norske samlaget  

Først publisert: 17.12.2009
Sist oppdatert: 04.04.2012