Hopp til innhold

Senterpartiet

Senterpartiet

Senterpartiet, norsk politisk parti, stifta i 1920. Partiet er eit mellomparti med klar distriktsprofil og er sterkt imot EU-medlemsskap. I valet av politisk allierte har partiet gått frå høgre og mot venstre side i politikken.

Les meir om Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti (SV), norsk politisk parti, stifta i 1975. SV var særleg den første tida eit tydeleg sosialistisk parti, men har med åra vorte meir oppteke av å fremje saker som gjeld fordeling og miljø. Sosialistisk Venstreparti var i koalisjonsregjeringa med Arbeidarpartiet og Senterpartiet frå 2005 til 2013.

Les meir om Sosialistisk Venstreparti

Framstegspartiet

Framstegspartiet

Framstegspartiet, norsk politisk parti, stifta i 1973. Partiet er kritisk til omfanget av innvandringa og har bringa meiningar som vart rekna som ukorrekte, inn i det politiske ordskiftet. I 2013 kom partiet for første gong i regjering.

Les meir om Framstegspartiet

Høgre

Høgre

Høgre, norsk politisk parti, stifta i 1884. Høgre har i lang tid vore det dominerande partiet på ikkje-sosialistisk side i norsk politikk og sit i regjering.

Les meir om Høgre