Hopp til innhold

Solberg-regjeringa

Solberg-regjeringa blei danna i 2013 og er leia av statsminister Erna Solberg. Frå januar 2020 består regjeringa av Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti. 

Regjeringa Solberg blei utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Solberg-regjeringa var frå 2013 til 2018 ei mindretalsregjering utgått frå Høgre og Framstegspartiet. Regjeringa blei i 2018 utvida med Venstre, og i 2019 blei også Kristeleg Folkeparti ein del av regjeringa. Solberg-regjeringa blei då ei fleirtalsregjering. I 2020 gjekk Framstegspartiet ut av regjeringa. 

Oversikt over regjeringsmedlemmane i Soberg-regjeringa. Trykk på bileta for å lese artikkelen om den enkelte statsråden.Erna Solberg. Foto: Kjell Ruben, Høgre på flickr.com (fri redaksjonell bruk).

Erna Solberg
Statsminister
Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.

Abid Raja. Foto: Stortinget.


Guri Melby. Foto (2018): Liv Aarberg. Kjelde: Venstre, flickr.com. CC BY-SA 2.0.


Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet.

Jan Tore Sanner
finansminister

Abid Raja
kultur- og likestillingsminister

Guri Melby
kunnskaps- og integreringsminister

Nikolai Astrup
kommunal- og moderniseringsminister

Bent Høie. Foto: Bjørn-Stuedal / Regjeringa.
Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD.


Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.


Ingebrigtsen, Odd Emil. Foto NTB Scanpix. Kjelde regjeringen.no


Bent Høie
helse- og omsorgsminister

Ine Eriksen Søreide
utanriksminister

Iselin Nybø
næringsminister

Odd Emil Ingebrigtsen
fiskeri- og sjømatminister

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.
Kjell-Ingolf-Ropstad. Foto: Astrid Waller / Regjeringa.


Knut Arild Hareide. Foto: Stortinget.


Olaug Vervik Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg / Regjeringa.


Torbjørn Røe Isaksen 
arbeids- og sosialminister

Kjell Ingolf Ropstad
barne- og familieminister 

Knut Arild Hareide
samferdselsminister 

Olaug Vervik Bollestad
landbruks- og matminister

Frank Bakke-Jensen. Foto: Sturlason/Utanriksdepartementet.


Tina Bru. Foto: Stortinget.

Sveinung Rotevatn. Foto: Mona Lindseth, Venstre på flickr.com CC BY-SA 2.0.


Dag-Inge Ulstein. Foto: Sturlason/Regjeringa.

Frank Bakke-Jensen
forsvarsminister

Tina Bru
olje- og energiminister

Sveinung Rotevatn
klima- og miljøminister

Dag-Inge Ulstein
utviklingsminister


Henrik Asheim. Foto: Stortinget.


Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg / Regjeringa.


Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller / Regjeringa.
Henrik Asheim
forskings- og høgare utdanningsminister

Monica Mæland
justis- og innvandringsminister

Linda Hofstad Helleland
distrikts- og digitaliseringsminister

Tabellen ovanfor viser til ei kvar tid sitjande regjering.

Erna Solberg-regjeringa 2020– (Høgre, Venstre og KrF)

Framstegspartiet varsla 20. januar 2020 at dei kom til å gå ut av regjeringa. 24. januar kom ny regjering på plass. I tillegg til statsministeren er det 19 ministrar i regjeringa. Sitjande statsrådar står med utheva skrift:

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Jan Tore Sanner (H), finansminister (24.1.2020–), tidlegare kunnskaps- og integreringsminister (17.1.2018–24.1.2020)
 • Abid Raja (V), kultur- og likestillingsminister (24.1.2020–)
 • Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister (13.3.2020–)
 • Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister (24.1.2020–), tidlegare digitaliseringsminister (22.1.2019–24.1.2020)
 • Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister (2013–)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), utanriksminister (20.10.2017–)
 • Iselin Nybø (V), næringsminister (24.1.2020–), tidlegare forsking- og høgare utdanningsminister (17.1.2018–24.1.2020)
 • Odd Emil Ingebrigtsen (H), fiskeri- og sjømatminister (13.3.2020–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), arbeids- og sosialminister (24.1.2020–), tidlegare næringsminister (17.1.2018–24.1.2020) og kunnskapsminister (2013–2018)
 • Kjell Ingolf Ropstad (KrF), barne- og familieminister (22.1.2019–)
 • Knut Arild Hareide (KrF), samferdselsminister (24.1.2020–)
 • Olaug V. Bollestad (KrF), landbruks- og matminister (22.1.2019–)
 • Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister (20.10.2017–)
 • Tina Bru (H), olje- og energiminister (24.1.2020–)
 • Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister (24.1.2020–)
 • Dag-Inge Ulstein (KrF), utviklingsminister (22.1.2019–)
 • Henrik Asheim (H), forskings- og høgare utdanningsminister (24.1.2020–)
 • Monica Mæland (H), justis- og innvandringsminister (24.1.2020–), tidlegare kommunal- og moderniseringsminister (17.1.2018–24.1.2020)
 • Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister (24.1.2020–), tidlegare kulturminister (2015–2018) og barne- og likestillingsminister (17.1.2018–24.1.2020)
 • Geir Inge Sivertsen (H), tidlegare fiskeri- og sjømatminister (24.1.2020–2.3.2020)
 • Trine Skei Grande (V), tidlegare kunnskaps- og integreringsminister (24.1.2020–13.3.2020), tidlegare kultur- og likestillingsminister (17.1.2018–24.1.2020)

Ved endringa i regjeringa 24. januar 2020 gjekk eldre- og folkehelseminister og samfunnssikkerheitsminister ut som eigne statsrådspostar. Eldre- og folkehelseområdet blei lagt til Helse- og omsorgsdepartementet (helseministeren). Tittelen digitaliseringsminister blei endra til distrikts- og digitaliseringsminister. 

Erna Solberg-regjeringa 2019–2020 (Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF)

Regjeringa blei utvida 22. januar 2019 med Kristeleg Folkeparti. I tillegg til statsministeren er det 21 ministrar i regjeringa. Sitjande statsrådar står med utheva skrift:

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Siv Jensen (FrP), finansminister(2013–)
 • Trine Skei Grande (V), kultur- og likestillingsminister1 (17.1.2018–)
 • Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister (17.1.2018–)
 • Monica Mæland (H), kommunal- og moderniseringsminister (17.1.2018–)
 • Bent Høie (H), helse- ogminister (2013–)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), utanriksminister (20.10.2017–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister (17.1.2018–)
 • Harald Tom Nesvik (FrP), fiskeriminister (13.8.2018–)
 • Anniken Haugli (H), arbeids- og sosialminister (16.12.2015–)
 • Kjell Ingolf Ropstad (KrF), barne- og familieminister (22.1.2019–)
 • Jon Georg Dale (FrP), samferdselsminister (31.8.2018–)
 • Olaug V. Bollestad (KrF), landbruks- og matminister (22.1.2019–)
 • Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister (20.10.2017–)
 • Kjell-Børge Freiberg (FrP), olje- og energiminister (31.8.2018–18.12.2019)
 • Åse Michaelsen (FrP), eldre- og folkehelseminister (17.1.2018–3.5.2019)
 • Sylvi Listhaug (FrP), olje- og energiminister6 (18.12.2019–), tidlegare eldre- og folkehelseminister5 (3.5.2019–18.12.2019)
 • Terje Søviknes (FrP), eldre- og folkehelseminister7 (18.12.2019–)
 • Ola Elvestuen (V), klima- og miljøminister (17.1.2018–)
 • Dag Inge Ulstein (KrF), utviklingsminister (22.1.2019–)
 • Iselin Nybø (V), forsking- og høgare utdanningsminister (17.1.2018–)
 • Tor Mikkel Wara (FrP), justis- og innvandringsminister2 (4.4.2018–28.3.2019)
 • Jøran Kallmyr (FrP), justis- og innvandringsminister3 (29.3.2019)–
 • Nikolai Astrup (H), digitaliseringsminster4 (22.1.2019–)
 • Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP), samfunnssikkerheitsminister (22.1.2019–)

1Trine Skei Grande (V) gjekk 22. januar 2019 frå å vere kulturminister til å bli kultur- og likestilingsminister.

Tor Mikkel Wara (FrP) mista 22. januar 2019 ansvaret for beredskap, då dette området blei skilt ut til ein eigen statsrådpost (samfunnssikkerheitsminister) for Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

3Jøran Kallmyr (FrP) erstatta Tor Mikkel Wara (FrP) som justis- og innvandringsminister 29. mars 2019.

4Nikolai Astrup (H) gjekk 22. januar 2019 frå å vere utviklingsminister til å bli digitaliseringsminister.

5Sylvi Listhaug (FrP) erstatta Åse Michaelsen som eldre- og folkehelseminister 3. mai 2019.

6Sylvi Listhaug (FrP) erstatta Kjell-Børge Freiberg (FrP) som olje- og energiminister 18. desember 2019.

7Terje Søviknes (FrP) erstatta Sylvi Listhaug (FrP) som eldre- og folkehelseminister 18. desember 2019.

22. januar 2019 gjekk KrF inn i Solberg-regjeringa og fekk tre statsrådspostar: Kjell Ingolf Ropstad blei barne- og familieminister, Olaug V. Bollestad blei landbruks- og matminister og Dag Inge Ulstein blei utviklingsminister.

Erna Solberg-regjeringa 2018–2019 (Høgre, Framstegspartiet og Venstre)

Regjeringa blei utvida 17. januar 2018 med Venstre. I tillegg til statsministeren var det 19 ministrar i regjeringa. Sitjande statsrådar per 31.12.2018 med utheva skrift:

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Siv Jensen (FrP), finansminister(2013–)
 • Trine Skei Grande (V), kulturminister (17.1.2018–)
 • Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister (17.1.2018–)
 • Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister (2013–31.8.2018)
 • Monica Mæland (H), kommunal- og moderniseringsminister (17.1.2018–)
 • Bent Høie (H), helseminister (2013–)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), utanriksminister (20.10.2017–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister (17.1.2018–)
 • Per Sandberg (FrP), fiskeriminister (16.12.2015–13.8.2018)
 • Harald Tom Nesvik (FrP), fiskeriminister (13.8.2018–)
 • Anniken Haugli (H), arbeids- og sosialminister (16.12.2015–)
 • Linda Hofstad Helleland (H), barne- og likestillingsminister (17.1.2018–)
 • Jon Georg Dale (FrP), landbruks- og matminister (16.12.2015–31.8.2018), samferdselsminister (31.8.2018–)
 • Bård Hoksrud (FrP), landbruks- og matminister (31.8.2018–)
 • Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister (20.10.2017–)
 • Terje Søviknes (FrP), olje- og energiminister (20.12.2016–31.8.2018)
 • Kjell-Børge Freiberg (FrP), olje- og energiminister (31.8.2018–)
 • Åse Michaelsen (FrP), eldre- og folkehelseminister (17.1.2018–)
 • Ola Elvestuen (V), klima- og miljøminister (17.1.2018–)
 • Nikolai Astrup (H), utviklingsminister (17.1.2018–)
 • Iselin Nybø (V), forsking- og høgare utdanningsminister (17.1.2018–)
 • Sylvi Listhaug (FrP), justis-, innvandrings- og integreringsminister (16.12.2015–17.1.2018), beredskaps- og innvandringsminister (17.1.2018–20.3.2018)
 • Tor Mikkel Wara (FrP), justis-, beredskaps- og innvandringsminister (4.4.2018–)

Sylvi Listhaug (FrP) gjekk 20. mars 2018 av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at ein samla opposisjon signerte at dei kunne stø eit mistillitsforslag mot ho i Stortinget. Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) var fungerande justis-, innvandrings- og beredskapsminister frå  20. mars til 4. april 2018. 4. april 2018 vart Tor Mikkel Wara (FrP) utnemnd til ny justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

13. august 2018 trakk Per Sandberg (FrP) seg som fiskeriminister etter press frå fleire medium, opposisjonspartia og offentleg kritikk frå stortingsrepresentantar i eige parti. Bakgrunnen var at Sandberg i mai og juli 2018 hadde reist til Kina og Iran, utan å følgje tryggingsreglementet til regjeringa. Same dag som Sandberg gjekk av vart Harald Tom Nesvik (FrP) utnemnd til ny fiskeriminister. 

Ketil Solvik-Olsen (FrP) trakk seg som samferdselsminister i slutten av august 2018 for å flytte til USA. Same dag vart det kjent at olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) også ville trekkje seg frå regjeringa. 31. august 2018 vart Jon Georg Dale (FrP) utnemnd til ny samferdselsminister og Kjell-Børge Freiberg (FrP) som olje- og energiminister. Bård Hoksrud (FrP) vart ny landbruks- og matminister etter at Dale skifta departement. 

Erna Solberg-regjeringa 2013–18 (Høgre og Framstegspartiet)

Erna Solberg si første regjering blei utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Solberg-regjeringa var ei mindretalsregjering utgått frå Høgre og Framstegspartiet. Dette var den første regjeringa der Framstegspartiet er med. Regjeringa ved utnemninga i oktober 2016 bestod av statsminister Erna Solberg og 17 statsrådar:

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Siv Jensen (FrP), finansminister (2013–)
 • Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister (2013–18)
 • Vidar Helgesen (H), statsråd og stabssjef ved statsministerkontoret (2013–15), klima- og miljøminister (2015–18)
 • Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister (2013–)
 • Børge Brende (H), utanriksminister (2013–17)
 • Thorhild Widvey (H), kulturminister (2013–15)
 • Elisabeth Aspaker (H), fiskeriminister (2013–15), EU- og EØS-minister (2015–16)
 • Tine Sundtoft (H), klima- og miljøvernminister (2013–15)
 • Monica Mæland (H), næringsminister (2013–18)
 • Solveig Horne (FrP), barne- og likestillingsminister (2013–18)
 • Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister (2013–)
 • Robert Eriksson (FrP), arbeids- og sosialminister  (2013–15)
 • Anders Anundsen (FrP), justis- og beredskapsminister (2013–16)
 • Tord Lien (FrP), olje- og energiminister (2013–16)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), forsvarsminister (2013–17), utanriksminister (2017–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), kunnskapsminister (2013–18)
 • Sylvi Listhaug (FrP), landbruks- og matminister (2013–15), innvandrings- og integreringsminister (tittel seinare endra til justis-, beredskaps- og innvandringsminister) (2015–18)

I regjeringsperioden var det fleire skifte av statsrådar. 16. desember 2015 gjorde Erna Solberg den første endringa i regjeringssamansetninga sidan regjeringa blei utnemnd. Då blei Sylvi Listhaug (FrP) landets første innvandrings- og integreringsminister. Jon Georg Dale (FrP) tok over hennar tidlegare rolle som landbruks- og matminister. Tine Sundtoft (H) gjekk av som klima- og miljøvernminister og Vidar Helgesen (H) blei ny klima- og miljøminister. Elisabeth Aspaker (H) tok over som EØS- og EU-minister, og Per Sandberg (FrP) tok over hennar rolle som fiskeriminister. Robert Eriksson (FrP) gjekk av som arbeidsminister. Anniken Haugli (H) blei ny arbeids- og sosialminister. Thorhild Widvey (H) blei erstatta av Linda Hofstad Helleland (H) som kulturminister. 

Det neste statsrådsskiftet var 20. desember 2016. Anders Anundsen (FrP) gjekk av, og Per-Willy Amundsen blei ny justis- og beredskapsminister. EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker (H) gjekk av og blei erstatta av Frank Bakke-Jensen (H). Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) blei erstatta av Terje Søviknes (FrP).

Regjeringspartia fekk fornya tillit ved stortingsvalet 2017, og Solberg-regjeringa er inne i sin andre periode. I Solberg-regjeringa utnemnd i statsråd 20. oktober 2017 blei Ine Eriksen Søreide utnemnd til ny utanriksminister, etter at Børge Brende tidlegare varsla at han ville gå av. Søreide blei med dette Noregs første kvinnelege utanriksminister. Ho kom frå posten som forsvarsminister. Søreide blei erstatta av Frank Bakke-Jensen, som hadde vore EU- og EØS-minister sidan 2016. Marit Berger Røsland (H) kom inn som ny EU- og EØS-minister. 

Kjelder

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Erna Solbergs regjering 2013 -», regjeringa.no, sist oppdatert 3.11.2014: https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere/ministerier_regjeringer/nyere_tid/regjeringer/erna-solbergs-regjering/id742981/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 16. desember 2015», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt frå statsrådet 20. desember 2016», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.12.2016]

Pressemelding 20.10.2017: «Endringer i regjeringen», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regjeringen/id2576271/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Endringer%20i%20regjeringen [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 20. oktober 2017», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Pressemelding 17.1.2017: «Endringer i regjeringen», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regjeringen/id2586129/ [lesedato 17.1.2018]

Regjeringa: «Offisielt frå statsrådet 17. januar 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 17.1.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 4. april 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 4.4.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 13. august 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 13.8.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 31. august 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-31.-august-2018/id2609652/ [lesedato 31.8.2018]

Regjeringa: «Endringar i regjeringa», regjeringa.no, publisert 22.1.2019: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-regjeringa/id2626334/ [lesedato 22.1.2019]

Foto

Erna Solberg. Foto: Kjell-Ruben, Høyre på flickr.com (fri redaksjonell bruk).

Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.

Abid Raja. Foto: Stortinget.

Trine Skei Grande. Foto: Venstre, flickr.com CC BY-SA 2.0.

Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet.

Bent Høie. Foto: Bjørn-Stuedal / Regjeringa.

Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD.

Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.

Geir Inge Sivertsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann / Regjeringa.

Kjell-Ingolf-Ropstad. Foto: Astrid Waller / Regjeringa.

Knut Arild Hareide. Foto: Stortinget.

Olaug Vervik Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg / Regjeringa.

Frank Bakke-Jensen. Foto: Sturlason/Utanriksdepartementet.

Tina Bru. Foto: Stortinget.

Sveinung Rotevatn. Foto: Mona Lindseth, Venstre på flickr.com CC BY-SA 2.0.

Dag-Inge Ulstein. Foto: Sturlason/Regjeringa.

Henrik Asheim. Foto: Stortinget.

Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg / Regjeringa.

Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller / Regjeringa.

Først publisert: 14.03.2014
Sist oppdatert: 19.10.2020