Hopp til innhold
X
Innhald

Luther-jubileet 2017

Temaside om Luther-jubileet 2017, med alle relevante artiklar samla på ein stad.

I 2017 er det 500 år sidan Martin Luther retta kritikk mot avlatshandelen med sine 95 tesar. Reformasjonen var ei religiøs rørsle med store konsekvensar, som var med på å forme dagens samfunn. Her kan du lese om reformasjonen, om Martin Luther og andre kyrkjereformatorar, om bibelomsetjing før og etter reformasjonen, med meir.

Tema: Luther-jubileet 2017. Om reformasjonen.

Artiklar om reformasjonen, protestantisme og andre relevante artiklar knytt til Luther og reformasjonen.

Tema: Luther-jubileet 2017. Martin Luther.

Biografi om Martin Luther.

Tema: Luther-jubileet 2017. Andre reformatorar.

Martin Luther var ikkje den einaste reformatoren. Her finn du artiklar over andre kyrkjereformatorar. 

Tema: Luther-jubileet 2017. Reformasjon og språk.

Reformasjonen fekk også betyding for skriftspråka i Europa. Les om bibelomsetjing, tysk med meir. 

Tema: Luther-jubileet 2017. Kviss om Luther og reformasjonen.

Kviss om Luther og reformasjonen

Først publisert: 01.06.2017
Sist oppdatert: 18.05.2018