Hopp til innhold

Protestantisme

Protestantisme

Protestantismen omfattar dei kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg til desse kyrkjene finst ei rekkje protestantiske kyrkjesamfunn som har vakse fram seinare, til dømes baptismen, metodismen og pinserørsla.

Les meir om Protestantisme

Reformasjonen

Reformasjonen

Reformasjonen var ein prosess som skapte store kyrkjelege og politiske endringar i Europa på 1500-talet. Den romersk-katolske kyrkja blei splitta opp i mange ulike kyrkjesamfunn. Pave og keisar fekk mindre makt, nasjonale fyrstar meir.

Les meir om Reformasjonen

Reformerte kyrkjer

Reformerte kyrkjer er ei fellesnemning for ei rekkje innbyrdes sjølvstendige kyrkjesamfunn som alle er gått ut frå reformasjonen til Jean Calvin og Ulrich Zwingli.

Les meir om Reformerte kyrkjer