Hopp til innhold
X
Innhald

Øy-Blikk

Øy-Blikk dekkjer Giske kommune utanfor Ålesund. Avisa er ei av dei minste i landet og er grunnlagd av Odd Egil Valderhaug. Etter ein konkurs i 2013 kom han tilbake og berga avisa.

Det første nummeret av Øy-Blikk kom ut 31. oktober 1985 på Valderøy, som er ei av øyane i Giske kommune rett utanfor Ålesund. Kommunen har også ein flyplass, på øya Vigra. I 1987 fekk desse øysamfunna undersjøisk samband med Ålesund. Han som grunnla avisa, var Odd Egil Valderhaug, ein kleshandlar med interesse for samfunn og lokalhistorie. «Det er berre han Odd som er så dum at han kan byrje med noko slikt», blei det sagt om han. Men han stod på for avisa i ti år som redaktør før han gav seg.

 

Den nye avisa fekk først namnet Øy-Nytt, med undertittel «Lokalavis for Giske kommune», saman med ei teikning av ei «øy» med to fuglar og ei fiskeskøyte. Etter to månader blei namnet endra til Øy-Blikk. I opningsartikkelen heitte det mellom anna at «de handlende i lengre tid har ytret ønske om et lokalt alternativ for annonsering av varer og tjenester», og utgivarane vona også å dekkje eit behov for informasjon som ikkje blei stetta av den store regionavisa Sunnmørsposten inne i byen. I tillegg til dei vanlege lokale nyhenda og bidrag frå lesarane har avisa òg gitt rom for artiklar om historiske forhold på øyane, mellom anna med ein serie «Bilder med historisk sus». Arbeidet med det nye fastlandssambandet, som blei ferdig hausten 1987, var sjølvsagt også godt stoff.

 

Avisa kom ut ein dag i veka. I starten melde ho om god mottaking, både hos lesarane og annonsørane, og avisa kom raskt opp i ei hushaldsdekning på godt over 50 prosent. Etter ca. eitt år blei avisa gjord om til eit lokalt aksjeselskap, der både næringsliv, privatpersonar, bank og kommune blei inviterte til å bli medeigarar. Redaktøren blei frå no av tilsett på heiltid. Det tekniske utstyret var nokså primitivt til å begynne med. Stoffet blei skrive inn med skrivemaskin, annonsane teikna for hand, og så blei det heile sendt til Sunnmørstrykk på fastlandet. Der blei det skrive inn på nytt og brekt om.

 

Men etter kort tid investerte eigarane i moderne datautstyr, med mellom anna ombrekking på skjerm, som den sjuande avisa i landet.

 

I 2013 kom avisa i økonomiske vanskar og gjekk konkurs. Odd Egil Valderhaug, som hadde trekt seg både som redaktør og eigar i 1995, kom på bana igjen og kjøpte konkursbuet. Pensjonisten Valderhaug tok like godt også over som redaktør att.


Peikarar

Nettstaden til Øy-Blikk

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 30.10.2017
Sist oppdatert: 16.11.2017