Hopp til innhold

Tema: Stortingsval 2013

9. september 2013 var det stortingsval og innbyggjarane i Noreg stemte inn nye representantar til Stortinget. Kven vert statsminister og kven dannar ny regjering? Dei borgarlege partia Høgre og  Framstegspartiet har starta forhandlingar med sentrumspartia KrF og Venstre.

SV kom over sperregrensa og Miljøpartiet Dei Grøne kom inn for første gong.
 
Kva er parlamentarisme?  Korleis fungerer valordninga? Kva er eigentleg utjamningsmandata? Velkomen til Allkunne si temaside om norsk politkk! Her får du artiklar om alle dei politiske partia, viktige politiske omgrep, alle partileiarane og mykje meir. Alle artiklane er skrivne av fagfolk. God lesnad!

Dei politiske partia
Trykk på logoane for å lese om partia og på personane for å lese biografiane om partileiarane.
 
 
 
 
 
 
 
Artikkel med fakta og historikk om valordninga i Noreg.
 
Oversikt over ord og omgrep som er ofte brukt i valkampen.
 
For eller i mot? Ti saker som partia seier ja eller nei til.
 
Artiklar om norske politiske organ.
 
Biografiar om alle norske statsministrar gjennom tidene. Sjå òg tabellane som syner yngste og eldste statsminister, lengste og kortaste statsministerperiodar, utdanningsbakgrunn med meir.
 
 

Først publisert: 17.04.2013
Sist oppdatert: 11.01.2019