Hopp til innhold
X
Innhald

Ti spørsmål

Ønskjer Framstegspartiet å søke EU-medlemskap? Seier Kristeleg Folkeparti ja eller nei til å konsekvensutgreie oljeboring i Lofoten? Og kven av partia går inn for å behalde eigen karakter i sidemål?

I mange saker er partia klare på kva dei meiner, i andre saker kan det vere mindre tydeleg kvar partia eigentleg står. Vi har samla ti saker mange er opptatt av, og laga ei oversikt over kva partia som seier ja eller nei til saka.

 
Konsekvensutgreie prøveboring i Lofoten?
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Søke om medlemskap i EU i løpet av fire år?
Nei 1*
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei 2*
Nei
Nei
Eigen sidemålskarakter?
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kjønnsnøytral verneplikt?
Nei 3*
Ja
Ja
Nei
Nei 4*
Ja
Ja
Ja
Ja
Stemmerett for 16-åringar?
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja 5*
Ja 6*
Nei 7*
Ja
Ja 8*
Avvikling av pelsindustrien?
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Statsstøtte til religiøse privatskular?
Ja 9*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Avvikle monarkiet og innføre republikk?
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Legalisere cannabis?
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja 10*
Nei
Nei
Nei
Nei
Forby religiøse plagg som hijab i grunnskulen?
Ja
Nei
Nei 11*
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Partiprogram på partia sine nettsider

 
1 FrP vurderer medlemskap i EU som lite politisk aktuelt i komande periode, men har ikkje tatt endeleg stilling til EU
2 AP meiner føresetnad for EU-søknad er ja i folkerøysting og ny handsaming på landsmøtet
3 FrP vil avvikle verneplikt
4 MDG vil avvikle verneplikta til fordel for kjønnsnøytral profesjonalisering av Forsvaret
5 MDG vil ha 16-årsgrense ved lokalval
6 SP vil halde fram med forsøk i enkelte kommunar
7 Ap vil halde fram med forsøk i enkelte kommunar
8 Raudt vil ha stemmerett for 16-åringar ved lokalval
9 Krav om oppfylling av kvalitetskrav som er felles for alle skular
10 MDG vil utgreie offentleg kontrollert produksjon og omsetjing av cannabis og starte forsøksprosjekt med regulert, lovleg sal av cannabis
11 Venstre meiner det skal vere opp til kvar enkelt skule å bestemme dette
 
Kjelder
Vedtekne partiprogram, henta frå partia sine nettsider

Først publisert: 18.08.2013
Sist oppdatert: 20.08.2013