Hopp til innhold
X
Innhald

Solberg-regjeringa

Solberg-regjeringa er ei mindretalsregjering, leia av statsminister Erna Solberg, som frå 2013 var utgått av Høgre og Framstegspartiet. Frå 17.1.2018 deltek også Venstre i regjeringa.

Oversikt over regjeringsmedlemmane i Soberg-regjeringa. Trykk på bileta for å lese artikkelen om den enkelte statsråden.


Erna Solberg
Statsminister
Tor Mikkel Wara. Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon / Regjeringa.

Trine Skei Grande. Foto: Venstre, Flickr.com CC BY-SA 2.0.


Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Siv Jensen
Finansminister

Tor Mikkel Wara
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister

Trine Skei Grande
Kulturminister

Ine Eriksen Søreide
Utanriksminister

Foto: Olav Heggø/ Fotovisjon, Samferdselsdepartementet på Flickr.com CC BY-ND


Anniken Hauglie. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor.

Ola Elvestuen Foto Venstre gjengitt etter avtale.jpg?w=600


Linda Hostad Helleland. Foto: Stortinget.

Jon Georg Dale
Samferdselsminister

Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister

Linda Hofstad Helleland
Barne- og likestillingsminister

Åse Michaelsen. Foto: Stortinget.

Høie, Bent_80x105_Foto Bjørn Stuedal, Regjeringa.jpg?w=600


Iselin Nybø Foto Venstre gjengitt etter avtale.jpg?w=600


Åse Michaelsen 
Eldre- og folkehelseminister

Bent Høie
Helseminister

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister

Iselin Nybø
Forsking- og høgare utdanningsministerBård Hoksrud. Foto: Stortinget.Harald Tom Nesvik. Foto: Stortinget.


Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister

Bård Hoksrud
Landbruks- og matminister

Harald Tom Nesvik
Fiskeriminister

Nikolai Astrup. Foto: Stortinget.

Frank Bakke-Jensen. Foto: Fotograf Sturlason / Utanriksdepartementet.

Kjell-Børge Freiberg. Foto: OED/Scanpix, kjelde: regjeringa.no.


Nikolai Astrup
Utviklingsminister

Frank Bakke-Jensen
Forsvarsminister

Kjell-Børge Freiberg
Olje- og energiministerTabellen ovanfor viser til ei kvar tid sitjande regjering.

 

Erna Solberg-regjeringa 2013–18 (Høgre og Framstegspartiet)

Erna Solberg si første regjering blei utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Solberg-regjeringa er ei mindretalsregjering utgått frå Høgre og Framstegspartiet. Det er den første regjeringa der Framstegspartiet er med. Regjeringa ved utnemninga i oktober 2016 bestod av statsminister Erna Solberg og 17 statsrådar.

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Siv Jensen (FrP), finansminister (2013–)
 • Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister (2013–18)
 • Vidar Helgesen (H), statsråd og stabssjef ved statsministerkontoret (2013–15), klima- og miljøminister (2015–18)
 • Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister (2013–)
 • Børge Brende (H), utanriksminister (2013–17)
 • Thorhild Widvey (H), kulturminister (2013–15)
 • Elisabeth Aspaker (H), fiskeriminister (2013–15), EU- og EØS-minister (2015–16)
 • Tine Sundtoft (H), klima- og miljøvernminister (2013–15)
 • Monica Mæland (H), næringsminister (2013–18)
 • Solveig Horne (H), barne- og likestillingsminister (2013–18)
 • Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister (2013–)
 • Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister  (2013–15)
 • Anders Anundsen (FrP), justis- og beredskapsminister (2013–16)
 • Tord Lien (FrP), olje- og energiminister (2013–16)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), forsvarsminister (2013–17), utanriksminister (2017–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), kunnskapsminister (2013–18)
 • Sylvi Listhaug (FrP), landbruks- og matminister (2013–15), innvandrings- og integreringsminister (tittel seinare endra til justis-, beredskaps- og innvandringsminister) (2015–18)

Sidan har det vore fleire skifte av statsrådar. 16. desember 2015 gjorde Erna Solberg den første endringa i regjeringssamansetninga sidan regjeringa blei utnemnd. Då blei Sylvi Listhaug (FrP) landets første innvandrings- og integreringsminister. Jon Georg Dale (FrP) tok over hennar tidlegare rolle som landbruks- og matminister. Tine Sundtoft (H) gjekk av som klima- og miljøvernminister og Vidar Helgesen (H) blei ny klima- og miljøminister. Elisabeth Aspaker (H) tok over som EØS- og EU-minister, og Per Sandberg (FrP) tok over hennar rolle som fiskeriminister. Robert Eriksson (FrP) gjekk av som arbeidsminister. Anniken Haugli (H) blei ny arbeids- og sosialminister. Thorhild Widvey (H) blei erstatta av Linda Hofstad Helleland (H) som kulturminister. 

Det neste statsrådsskiftet var 20. desember 2016. Anders Anundsen (FrP) gjekk av, og Per-Willy Amundsen blei ny justis- og beredskapsminister. EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker (H) gjekk av og blei erstatta av Frank Bakke-Jensen (H). Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) blei erstatta av Terje Søviknes (FrP).

Regjeringspartia fekk fornya tillit ved stortingsvalet 2017, og Solberg-regjeringa er inne i sin andre periode. I Solberg-regjeringa utnemnd i statsråd 20. oktober 2017 blei Ine Eriksen Søreide utnemnd til ny utanriksminister, etter at Børge Brende tidlegare varsla at han ville gå av. Søreide blei med dette Noregs første kvinnelege utanriksminister. Ho kom frå posten som forsvarsminister. Søreide blei erstatta av Frank Bakke-Jensen, som hadde vore EU- og EØS-minister sidan 2016. Marit Berger Røsland (H) kom inn som ny EU- og EØS-minister. 

Erna Solberg-regjeringa 2018– (Høgre, Framstegspartiet og Venstre)

Regjeringa blei utvida 17. januar 2018 med Venstre. I tillegg til statsministeren er det 19 ministrar i regjeringa. Sitjande statsrådar med utheva skrift:

 • Erna Solberg (H), statsminister (2013–)
 • Siv Jensen (FrP), finansminister(2013–)
 • Trine Skei Grande (V), kulturminister (17.1.2018–)
 • Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister (17.1.2018–)
 • Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister (2013–31.8.2018)
 • Monica Mæland (H), kommunal- og moderniseringsminister (17.1.2018–)
 • Bent Høie (H), helseminister (2013–)
 • Ine Marie Eriksen Søreide (H), utanriksminister (20.10.2017–)
 • Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister (17.1.2018–)
 • Per Sandberg (FrP), fiskeriminister (16.12.2015–13.8.2018)
 • Harald Tom Nesvik (FrP), fiskeriminister (13.8.2018–)
 • Anniken Haugli (H), arbeids- og sosialminister (16.12.2015–)
 • Linda Hofstad Helleland (H), barne- og likestillingsminister (17.1.2018–)
 • Jon Georg Dale (FrP), landbruks- og matminister (16.12.2015–31.8.2018), samferdselsminister (31.8.2018–)
 • Bård Hoksrud (FrP), landbruks- og matminister (31.8.2018–)
 • Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister (20.10.2017–)
 • Terje Søviknes (FrP), olje- og energiminister (20.12.2016–31.8.2018)
 • Kjell-Børge Freiberg (FrP), olje- og energiminister (31.8.2018–)
 • Åse Michaelsen (FrP), eldre- og folkehelseminister (17.1.2018–)
 • Ola Elvestuen (V), klima- og miljøminister (17.1.2018–)
 • Nikolai Astrup (H), utviklingsminister (17.1.2018–)
 • Iselin Nybø (V), forsking- og høgare utdanningsminister (17.1.2018–)
 • Sylvi Listhaug (FrP), justis-, innvandrings- og integreringsminister (16.12.2015–17.1.2018), beredskaps- og innvandringsminister (17.1.2018–20.3.2018)
 • Tor Mikkel Wara (FrP), justis-, beredskaps- og innvandringsminister (4.4.2018–)


Sylvi Listhaug (FrP) gjekk 20. mars 2018 av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at ein samla opposisjon signerte at dei kunne stø eit mistillitsforslag mot ho i Stortinget. Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) var fungerande justis-, innvandrings- og beredskapsminister frå  20. mars til 4. april 2018. 4. april 2018 vart Tor Mikkel Wara (FrP) utnemnd til ny justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

13. august 2018 trakk Per Sandberg (FrP) seg som fiskeriminister etter press frå fleire medium, opposisjonspartia og offentleg kritikk frå stortingsrepresentantar i eige parti. Bakgrunnen var at Sandberg i mai og juli 2018 hadde reist til Kina og Iran, utan å følgje tryggingsreglementet til regjeringa. Same dag som Sandberg gjekk av vart Harald Tom Nesvik (FrP) utnemnd til ny fiskeriminister. 

Ketil Solvik-Olsen (FrP) trakk seg som samferdselsminister i slutten av august 2018 for å flytte til USA. Same dag vart det kjent at olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) også ville trekkje seg frå regjeringa. 31. august 2018 vart Jon Georg Dale (FrP) utnemnd til ny samferdselsminister og Kjell-Børge Freiberg (FrP) som olje- og energiminister. Bård Hoksrud (FrP) vart ny landbruks- og matminister etter at Dale skifta departement. 


Kjelder

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Erna Solbergs regjering 2013 -», regjeringa.no, sist oppdatert 3.11.2014: https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere/ministerier_regjeringer/nyere_tid/regjeringer/erna-solbergs-regjering/id742981/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 16. desember 2015», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt frå statsrådet 20. desember 2016», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.12.2016]

Pressemelding 20.10.2017: «Endringer i regjeringen», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regjeringen/id2576271/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Endringer%20i%20regjeringen [lesedato 20.10.2017]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 20. oktober 2017», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 20.10.2017]

Pressemelding 17.1.2017: «Endringer i regjeringen», regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regjeringen/id2586129/ [lesedato 17.1.2018]

Regjeringa: «Offisielt frå statsrådet 17. januar 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 17.1.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 4. april 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 4.4.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 13. august 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-16-oktober-2013-k/id742887/ [lesedato 13.8.2018]

Regjeringa: «Offisielt fra statsråd 31. august 2018», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-31.-august-2018/id2609652/ [lesedato 31.8.2018]


Foto

Solberg-regjeringa: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor, flickr.com CC BY-ND

Siv Jensen: Rune Kongsro/ Regjeringa CC BY

Sylvi Listhaug: Torbjørn Tandberg/ Regjeringa

Trine Skei Grande. Foto: Venstre, Flickr.com CC BY-SA 2.0

Ine Eriksen Søreide: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Jon Georg Dale: Olav Heggø/ Fotovisjon, Samferdselsdepartementet på Flickr.com CC BY-ND

Anniken Haugli: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Ola Elvestuen: Venstre. Gjengitt etter avtale

Linda Hofstad Helleland: Stortinget

Åse Michaelsen: Stortinget

Bent Høie: Bjørn Stuedal/ Regjeringa

Torbjørn Røe Isaksen: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Iselin Nybø: Venstre. Gjengitt etter avtale

Monica Mæland: Hans Jørgen Brun/ Regjeringa

Jan Tore Sanner: Stortinget

Ketil Solvik-Olsen: Olav Heggø/ Fotovisjon, Samferdselsdepartementet på Flickr.com CC BY-ND

Per Sandberg: Alexander Helberg, Framstegspartiet, Flickr.com CC BY-NC-ND 3.0

Nikolai Astrup: Stortinget

Frank Bakke-Jensen: Fotograf Sturlason / Utanriksdepartementet

Terje Søviknes: Hordaland fylkeskommune, Flickr.com CC BY-SA 2.0

Først publisert: 14.03.2014
Sist oppdatert: 05.09.2018